24 september 2019

De uitdagingen van nieuwe binnendeuren in een renovatieproject

In Nederland is nieuwbouw allang niet meer vanzelfsprekend. Door leegstand en schaarse bouwruimte wordt steeds vaker gekozen voor renovatie. Hierbij worden bestaande panden (deels) verbouwd of vernieuwd. Zo kan niet alleen de functie van een gebouw aangepast worden, maar kun je er ook voor zorgen dat het pand aan alle moderne eisen voor bijvoorbeeld brandveiligheid en duurzaamheid voldoet. Zo’n renovatieproject is interessant voor jou als aannemer, maar het brengt ook zo zijn uitdagingen met zich mee. Dat zijn vaak hele andere uitdagingen dan bij een nieuwbouwproject. Ook de werkwijze rondom het plaatsen van nieuwe binnendeuren verschilt.

In dit blog vertel ik je waar rekening mee te houden wanneer je een renovatieproject aangaat en je de binnendeuren gaat vervangen, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

 

In welke gevallen vervang je de binnendeuren bij een renovatie?

Er zijn verschillende goede redenen om de binnendeuren in een bestaand pand te vervangen:

  • Als de functie van een gebouw en de ruimtes daarin verandert, kan dat gevolgen hebben voor het type deur dat geschikt is voor de ruimte. Denk aan een dichte deur die vervangen wordt door een deur met glasopening.
  • De regels van nu zijn anders dan die van 50 jaar geleden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde ruimtes aangemerkt worden als brandcompartiment, waardoor een brandwerende binnendeur moet worden toegepast.
  • Duurzame gebouwen zijn tegenwoordig de norm. Het plaatsen van nieuwe binnendeuren met toebehoren als valdorpels en deurdrangers kunnen voor een significante vermindering van warmteverlies en dus energie zorgen.
  • Vaak is er sprake van nieuwbouw in combinatie met renovatie. Het is dan wenselijk om in het hele gebouw dezelfde, nieuwe binnendeuren toe te passen. Zo creëer je een uniforme uitstraling in het pand.

 

De uitdaging van het kozijn

Bij renovatie blijven de binnenwanden in veel gevallen staan. Dat betekent dat ook de bestaande kozijnen intact blijven, iets wat een grote impact heeft op  het moderniseren van de binnendeuren. De scharnierkrozingen en sluitplaat zitten bijvoorbeeld al in het kozijn, waardoor de deur hierop aangepast moet worden. Verder brengen oude kozijnen vaak uitdagingen met zich mee voor de toepassing van brandwerende deuren. Het kan zijn dat er in het pand nog kleinere kozijnen zitten dan tegenwoordig de standaard is. Het kan zo zijn dat een 54 mm dikke deur die 60 minuten brandwerend is dan niet in het kozijn past.

 

Een goede voorbereiding is het halve werk

Het moge duidelijk zijn dat het toepassen van binnendeuren in een renovatieproject echt maatwerk is. Om tot een goed resultaat te komen is een goede voorbereiding essentieel. Waar je bij nieuwbouw nog wat kunt schaven aan het kozijn, kun je bij renovatie in principe niks meer aanpassen aan het kozijn of de deur. Het is dus belangrijk dat je bij de montage niet voor onaangename verrassingen, zoals een niet passende deur, komt te staan. Voorkom kostbare fouten en vertraging door vooraf alles goed uit te laten zoeken door een binnendeurenspecialist.

Dat begint bij het goed inmeten van de deuren. Het bestaande kozijn is daarbij het uitgangspunt. Is het kozijn ietwat scheef, vervormd of verkeerd gezet? Dan wordt de binnendeur hierop aangepast. Zitten de scharnierkrozingen per kozijn op een andere plek? Dan wordt er per kozijn een deur geproduceerd die precies in dat ene specifieke kozijn past. Het resultaat van de inmeting is een uitgebreid bestand met daarin alle vragen en antwoorden van iedere afzonderlijke deur in jouw renovatieproject.

 

Begin op tijd!

Vanwege dit uitzoekwerk is het belangrijk om tijdig aandacht te besteden aan de binnendeuren, ook omdat er ook rekening moet worden gehouden met de levertijd van de deuren. De levertijd van binnendeuren in renovatieprojecten is vaak langer dan in een nieuwbouwproject, omdat er meer bewerkingen plaatsvinden tijdens het productieproces. Om de binnendeuren op tijd binnen te hebben moet je in ieder geval 3 maanden voor levering alle specificaties van de deuren aanleveren bij de leverancier.

 

Adviserende rol bij renovatieprojecten

Limburgia levert geen standaard werk maar denkt vanaf stap 1 mee over een goede oplossing voor de binnendeuren in een renovatieproject. Wij bieden ondersteuning in het proces en samen gaan we de uitdagingen aan die een renovatieproject met zich mee brengt. Heb jij ook advies nodig over binnendeuren voor een renovatieproject? Neem dan gerust contact met mij op, ik denk graag met je mee.

New Call-to-action

Limburgia Utiliteitsdeuren

Geschreven door Limburgia Utiliteitsdeuren

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen