21 november 2018

Duurzaam bouwen: zo dragen wij daar als binnendeuren leverancier aan bij

Duurzaamheid: het is een topic dat ook in de bouw steeds hoger op de agenda komt te staan. Zo moeten we duurzaam gaan inkopen, duurzamer omgaan met grondstoffen, een efficiënter en duurzamer bouwproces ontwikkelen en energieneutrale gebouwen gaan bouwen. Dat is een evolutie die niet van de één op de andere dag is gerealiseerd en die vraagt om goede samenwerking in de sector. Feit blijft dat alle partijen kritisch moeten kijken naar hun eigen aandeel in het verduurzamingsproces, zo ook Limburgia. Want hoe kunnen wij als producent en leverancier van binnendeuren bijdragen aan een duurzaam bouwontwerp? In dit blogartikel vertel ik wat wij nu al doen op het gebied van duurzaamheid en hoe de toekomst van binnendeuren eruit ziet.

 

Wat doen we nu al?

Als Limburgia zijn wij continu op zoek naar manieren om te verduurzamen. Niet alleen als het gaat om de deur zelf, maar ook in het productie- en leveringsproces. Maar laten we beginnen bij de deur zelf. Die bestaat voor een groot deel uit hout en dat is natuurlijk een gevoelig materiaal. Als Limburgia zijn we daarom FSC- en STIP-gecertificeerd. Sinds januari 2008 kunnen wij onze stompe en opdek binnendeuren onder het FSC-keurmerk leveren. Met het STIP-certificaat gingen we hier in 2018 nog een stap verder in. Dit certificaat geeft namelijk de garantie dat al onze ingekochte houtgrondstoffen uit verantwoord beheerde bossen komen. 

Maar ook in ons productieproces zoeken we naar manieren om te verduurzamen. Zo hebben we bijvoorbeeld een installatie waarmee we het resthout van onze deuren verbranden. Met de warmte die we hiermee genereren verwarmen we onze kantoren en fabrieken, waardoor we ons gasverbruik enorm hebben teruggebracht. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld ook kritisch naar de productie zelf maar ook onze logistiek. Dankzij het ISO14001 certificaat kunnen wij aantoonbaar voldoen aan bijvoorbeeld BREEAM eisen.

 

De duurzame deur van de toekomst

De eerste stappen zijn gezet en dus kunnen we verder vooruit gaan kijken naar een duurzaamheidsstrategie voor de langere termijn. Hoe ziet de toekomst van de binnendeur eruit?

 

Van lineair naar circulair

Een belangrijke transitie is die van een lineaire naar een circulaire economie. In een lineaire economie worden grondstoffen gebruikt om iets te maken, vervolgens wordt het gebruikt en uiteindelijk wordt het als afval weggegooid. Dat is natuurlijk een enorme verspilling van grondstoffen en bronnen! We zien dan ook steeds meer een switch naar een circulaire economie. Hierbij worden grondstoffen en bronnen telkens weer opnieuw gebruikt. We krijgen nu al regelmatig de vraag om oude deuren terug te nemen en te hergebruiken. Uiteindelijk moeten we toewerken naar een situatie waarin al onze deuren na gebruik volledig gerecycled worden en we geen afvalstromen meer hebben.

 

Van bezit naar gebruik

Dat betekent ook dat wij als producent steeds meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor onze deuren en de grondstoffen die we daarvoor gebruiken. En dat geldt ook voor alle andere producenten van bouwonderdelen. Een gebouw zal in de toekomst dus als een soort depot of bank van materialen en grondstoffen gaan dienen. Het ‘least’ als het ware de materialen. Van bezit naar gebruik dus. Precies zoals nu al het geval is bij concepten als Uber of AirBnB. Zo behoudt het gebouw te allen tijde zijn waarde en gaan er geen materialen meer de container in.

 

Wat brengt de toekomst?

Hoe de toekomst van de bouw en ons werk er precies uit gaat zien weten we natuurlijk niet. Misschien worden over een paar jaar alle binnendeuren 3d geprint. Of misschien verdwijnt de deur zoals wij hem kennen wel helemaal! Wat we in ieder geval wel weten is dat we nu al moeten nadenken over het zorgvuldig omgaan met grondstoffen en bronnen. We moeten het jaar 2050 allemaal groot in onze agenda zetten, want dan moet Nederland circulair zijn. Alleen zo kunnen we in de gehele bouwsector een echte duurzaamheidstransitie realiseren. 

Ben je benieuwd hoe wij als producent en leverancier van binnendeuren kunnen bijdragen aan een duurzaam bouwontwerp? Neem dan contact met mij op, ik vertel je er graag meer over!

New Call-to-action

Limburgia Utiliteitsdeuren

Geschreven door Limburgia Utiliteitsdeuren

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen