08 December 2016

Hoe zwaar weegt geluid? Over geluidwerende deuren

Deze vraag kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Als functionele eis die aan een deurset gekoppeld wordt begint geluid(werendheid) steeds zwaarder te wegen. Dit houdt in dat er steeds vaker goed nagedacht moet worden over de mogelijke akoestische oplossing, in combinatie met overige functionaliteiten van dezelfde deurset. Het belang van het comfort dat geluidwerendheid biedt, wordt in het geheel van eisen steeds zwaarder. In dit blogartikel vertel ik meer over de eisen aan geluidwerende deuren.

 

dB waarde: verwachting versus praktijk

De geluidwerendheid van een deurset is afhankelijk van factoren zoals deurvulling (massa en gelaagdheid in de opbouw) en afdichting rondom de deur (in kozijnsponning en “richting” de vloer). Behalve deze invloedfactoren, speelt ook het verwachtingspatroon rondom de gevraagde “dB waarde” een rol.Wordt er gevraagd naar een dB waarde en gaan we er daarbij, zonder verder nadenken, vanuit dat die waarde uit een praktijkmeting in een gebouw als resultaat naar voren komt, dan kun je “bedrogen uitkomen”.De meest gehanteerde dB waarde komt immers tot stand via een gestandaardiseerde laboratoriumproef. Logisch, want het is lastig om voor elke sparing een praktijkmeting uit te voeren. Maar bij een laboratoriumproef wordt bijvoorbeeld gemeten met een rondom afgekitte deur. De waarde die daaruit komt, noemen we de laboratoriumwaarde. Maar die laboratoriumwaarde kan sterk afwijken van een achteraf gemeten praktijkwaarde, vanwege invloeden die in een lab niet voorkomen.Vergelijk dit bijvoorbeeld met het theoretisch opgegeven brandstofverbruik van een auto, en de praktijkwaarde.

 

GND waarden van geluidsisolatie

Om helderheid te scheppen in de verwachtingen hanteert Limburgia de door het GND opgestelde Waarden van geluidsisolatie

 

Rw-waarde:
de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie.Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.

Rw,p-waarde:
de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.

Rw,r-waarde:
de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets verkregen worden.


Behalve de cijfermatige zwaarte van geluidwerende deursets, wordt helaas vaak nog gesproken tijdens advisering over een geluidwerendheid in relatie tot het deurgewicht.Hierbij wordt vaak de massa per vierkante meter als zijnde doorslaggevend betiteld. Denk hierbij aan bv 25 kg/m2.

 

Misvattingen in de mate van geluidwerendheid

Het is zeker niet te ontkennen, dat de massa van een deurblad deel uit maakt van de mate van geluidwerendheid van de set.Door ontwikkeling op het gebied van deurvullingen zijn er inmiddels vele mogelijkheden om met een veel lagere massa, toch een relatief hoge geluidwerendheid te realiseren.Daarbij is het dus ook niet zo, dat een dubbel deurgewicht een verdubbeling van de geluidwerendheid (+3dB) mogelijk maakt, maar het is dus ook niet gezegd dat een halvering van dat gewicht, “evenredig nadelig” zou zijn voor de geluidwerendheid.Kortom, probeer objectief en in redelijkheid te formuleren welke (meetwaarde inzake) geluidwerendheid uiteindelijk gewenst is, en kijk vervolgens welke deurset aan die eis voldoet. Puur beoordelen op deurmassa is een mogelijke probleemveroorzaker op comfortgebied, waardoor een gebruiker vrijwel zeker “bedrogen zal uitkomen”.

 

Het niet juist formuleren van de functionele eis of wens, kan leiden tot enerzijds een onvoldoende presterende set en anderzijds tot een overgedimensioneerde (te dure) oplossing. Laat geluidwerendheid niet zwaarder wegen in de portemonnee dan nodig, maar wel zwaar genoeg.

New Call-to-action

 

Joost Baerselman

Geschreven door Joost Baerselman

Hoofd Technische Productontwikkeling
Maakt dingen graag mogelijk en begrijpelijk.
Liefde voor materiaal dat de aarde gezond hou(d)t.
Met vuur vertellen over brand. Geluid, daar zit muziek in.
Georganiseerd in ongeorganiseerdheid.
Woon-werk fietser in hart en nieren.
Met kennis gaan deuren open.

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen