29 augustus 2017

Waarom geluidswerende binnendeuren essentieel zijn voor ieder gebouw

Één van de zaken die mij meteen opvalt als ik een gebouw binnenkom, is de akoestiek. Als productontwikkelaar van utiliteitsdeuren let ik hier misschien extra goed op, maar akoestiek bepaalt voor een groot deel de ervaring van gebruikers in een gebouw. Het is een van de factoren die een bezoek aangenaam of juist onaangenaam kan maken. Niet voor niets moeten gebouwen aan allerlei normen en voorschriften rondom akoestiek en geluidsreductie voldoen. In dit artikel leg ik graag uit waarom rekening houden met geluid in een ruimte belangrijk is en hoe je de akoestiek in ruimtes kunt beïnvloeden door bewust voor geluidswerende binnendeuren te kiezen.

 

Geluidshinder in gebouwen

Geluiden in een gebouw kunnen van verschillende bronnen afkomstig zijn. Je kan denken aan geluid dat van buiten het gebouw naar binnendringt en aan geluid dat in het gebouw zelf ontstaat. De eerste soort, omgevingsgeluiden, worden al snel als storend of zelfs hinderlijk ervaren voor aanwezigen in het gebouw. Vaak omdat de aanwezigen geen invloed kunnen uitoefenen op de geluidssterkte die buiten gegenereerd wordt. Dat is bij geluiden die afkomstig zijn van gesprekken, presentaties, machines of installaties die in het gebouw zijn, soms anders. Want een deur dichttrekken die nog open staat of mensen vragen het volume omlaag te draaien behoort dan eerder tot de opties. Ongeacht de bron van het geluid, wil je het verblijf in een gebouw zo aangenaam mogelijk maken. Dat betekent dat je al bij het ontwerp rekening moet houden met de akoestiek in bepaalde ruimtes.

 

Verwachte akoestiek in een ruimte

Om een gebouw zo te ontwerpen dat geluidshinder in alle ruimtes zoveel mogelijk gereduceerd wordt, moet je precies weten waar je geluid kan verwachten. Om dat te achterhalen ga je de ruimteakoestiek bepalen. Dat is de ruimte waar de bron van het geluid zich bevindt. De akoestiek in deze ruimte bepaalt de verstaanbaarheid in de ruimte. De ruimteakoestiek wordt bepaald door de richting van het geluid vanuit de bron, hoe hard het geluid is (het geluidsniveau), de afstand tot de geluidsbron en de kenmerken van de omringende bouwdelen. Denk hierbij aan de vorm en de materiaalsoort van de vloer, het plafond en wanden in de ruimte. Of een gebruiker het geluid bewust opmerkt of er zelfs last van heeft, wordt bepaald door de combinatie van alle aanwezige geluiden en de ruimteakoestiek.

 

Geluid verplaatst zich door het gebouw

Natuurlijk ervaart een gebruiker niet alleen geluiden binnen de ruimte waarin hij zich bevindt. Ook geluiden uit andere ruimtes en van buiten zijn in meer of mindere mate storend. Geluid verplaatst zich door ruimtes en om zich te verplaatsen, passeert het (meerdere) inwendige of uitwendige scheidingsconstructies. De mate waarin deze scheidingsconstructie(s) het geluid tegenhoudt, bepaalt in hoeverre de gebruiker geluid (als vervelend) ervaart. Het is bij het ontwerpen van een gebouw dus belangrijk om op de hoogte te zijn van het vermogen van scheidingsconstructies om geluid te reduceren. Alleen dan weet je bijvoorbeeld hoe ver een kantoorruimte van een machinekamer gelegen moet zijn.

 

Geluidreductie bepalen

De meest simpele oplossing tegen geluidsoverlast zou zijn om overal stevige muren waar geen decibel doorheen komt te plaatsen, maar dat is niet realistisch. Alle geluiden uitbannen is een tweede onmogelijke optie. Dus raad ik aan om scheidingswanden te voorzien van geluidswerende binnendeuren. Om te bepalen in hoeverre een deur geluid kan reduceren, moet je verschillende factoren in kaart brengen:

  • In hoeverre reduceert het deurpaneel geluid?
  • Hoe is de afdichting van de deur in zijn kozijn?
  • Welke luchtopeningen laten geluid door?

 

Een geluidswerende binnendeuren set

Een deur is een beweegbaar element en aangezien geluid zich het makkelijkst door de lucht verplaatst, moet je zoveel mogelijk luchtopeningen afsluiten. Of je nu de voorkeur geeft aan draai- of schuifdeuren, ieder kiertje dat afgesloten kan worden is er één. Je kunt hierbij denken aan rubberen kierdichtingen die je in de deur, in het kozijn of in beide plaatst. De totale geluidsreductie van geluidswerende binnendeuren is afhankelijk van alle factoren samen. Dus moet je je realiseren dat verbeteringen pas écht werken als alles op elkaar is afgestemd. Kiezen voor een super geluiddicht deurblad terwijl je alle kieren rond de deur en in het kozijn openlaat, levert dan ook nauwelijks een verbetering op.

 

Advies over geluidswerende binnendeuren

Goede geluidsbeheersing in een gebouw kan de ervaring van gebruikers flink verbeteren. Daarvoor heb je wel hele goede geluidswerende binnendeuren voor nodig. En dat is een uitdaging, zeker als er ook eisen zijn op het gebied van brandwerend- en inbraakwerendheid. De nieuwste ontwikkelingen maken het gelukkig mogelijk om de beste geluidwerende eigenschappen te combineren met de beste brandwerende eigenschappen. Wij adviseren je graag over de toepassing van geluidswerende binnendeuren door al in de ontwerpfase mee te denken over geluidsreductie in het utiliteitsgebouw.

New Call-to-action

Joost Baerselman

Geschreven door Joost Baerselman

Hoofd Technische Productontwikkeling
Maakt dingen graag mogelijk en begrijpelijk.
Liefde voor materiaal dat de aarde gezond hou(d)t.
Met vuur vertellen over brand. Geluid, daar zit muziek in.
Georganiseerd in ongeorganiseerdheid.
Woon-werk fietser in hart en nieren.
Met kennis gaan deuren open.

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen