26 september 2017

Zo testen we brandwerende deuren

Ik krijg regelmatig vragen over de brandwerendheid van deuren. Wat maakt een deur nou brandwerend? Is 60 minuten brandwerendheid het dubbele van 30 minuten? En wordt de deur dikker naarmate hij langer brandwerend is? Goed dat om te merken dat mensen graag willen weten wat ze precies inkopen en hoe zo’n binnendeur een gebouw en haar gebruikers nou precies beschermt in geval van brand. In dit blogartikel duik ik wat dieper in op brandwerendheid van deuren en hoe dat getest wordt.

 

De aspecten van brandwerendheid

Het is goed om te beseffen dat de brandwerendheid van een deur altijd wordt getest in combinatie met het kozijn en de eventuele glasopening. Als we over brandwerende deuren praten, hebben we het dus over de brandwerendheid van de hele scheidingsconstructie. In Nederland zijn er twee aspecten aan de hand waarvan een brandwerende deur wordt getest: vlamdichtheid en warmtestraling. Uit tests is gebleken dat de warmtestraling bij deuren, zelfs bij deuren met grote glasopeningen, nooit boven of zelfs in de buurt van de toegestane grens komt. In de praktijk concentreren we ons daarom vooral op vlamdichtheid.

 

Hoe test je vlamdichtheid?

Bij het bepalen van de vlamdichtheid, ook wel het E-criterium of integriteit genoemd, wordt allereerst gewoonweg naar zichtbare vlammen gekeken. Komen er zogenaamde ‘lekvlammen’ door de deur-kozijnconstructie heen? Een deurcombinatie is niet (meer) vlamdicht als er gedurende 10 seconden of langer, ononderbroken vlammen zichtbaar zijn. Tijdens de test en dus ook bij een echte brand, kan er door drukpulsen kort een vlam zichtbaar zijn, die niet direct het einde van de vlamdichtheid betekent.

brandtest wattenproef.jpg

Naast zichtbare vlammen zijn er ook onzichtbare methoden om de vlamdichtheid vast te stellen. Met behulp van kalibers, ronde stalen pennen met verschillende diameters, wordt gekeken of er in de deur-kozijnconstructie kritieke openingen ontstaan die vlammen door kunnen laten. Een andere methode is de ‘wattenproef’. Als een deuroppervlak zwart kleurt of zelfs gloeit houdt de tester een stuk watten dichtbij de kritieke plek op het deurblad. Gaan de watten na 30 seconden gloeien of zelfs branden? Dan is dat een teken dat de deur niet meer vlamdicht is.

 

 

Het testen van vlamdichtheid door middel van de wattenproef

Het brandverloop

Het allerbelangrijkste aspect bij de mate van brandwerendheid is de combinatie van eigenschappen in een deurset: een deur moet materialen bevatten die snel reageren tijdens de eerste 10 heftige minuten van een brand en materialen die zorgen voor een lang uithoudingsvermogen. Het verloop van een brand is niet lineair, dus hoeven de brandwerende eigenschappen van de deur ook niet lineair opgewaardeerd te worden om langer brandwerend te zijn. De basis ligt in de goede deurdikte, opschuimend materiaal en isolatie in de deur. Vervolgens kan een deurdiktetoename van slechts 14 millimeter al zorgen voor een verdubbeling van de brandwerendheid van 30 naar 60 minuten.

brandtest verloop.jpg

Het testverloop van een deur in onze eigen brandtestinstallatie

 

De brandtest

In een brandtest wordt gekeken in hoeverre een deur-kozijncombinatie brandwerend is. Daarbij wordt de constructie letterlijk voor een grote oven geplaatst. Tijdens de proef beoordelen experts de deur op onder andere de oppervlaktetemperatuur, straling en vlamdichtheid. Aan de hand van de resultaten kunnen we de bereikte brandwerendheid vertalen naar het Europese classificatiesysteem. Wij testen onze binnendeuren altijd eerst in onze eigen testinstallatie. Vervolgens worden ze officieel getest en gecertificeerd door Peutz of Efectis.

Benieuwd hoe zo’n brandtest er aan toe gaat? Bekijk dan eens deze video vanuit de brandoven. Als je meer diepgaande informatie zoekt over de toepassing van brandwerende binnendeuren raad ik je aan om het Dossier Brandwerend te downloaden. Bij vragen kun je natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

 

Dossier brandwerend

 

Joost Baerselman

Geschreven door Joost Baerselman

Hoofd Technische Productontwikkeling
Maakt dingen graag mogelijk en begrijpelijk.
Liefde voor materiaal dat de aarde gezond hou(d)t.
Met vuur vertellen over brand. Geluid, daar zit muziek in.
Georganiseerd in ongeorganiseerdheid.
Woon-werk fietser in hart en nieren.
Met kennis gaan deuren open.

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen