17 april 2018

BENG: energieneutraal bouwen en ontwerpen met de juiste binnendeuren

Duurzaamheid is een hot topic in vele sectoren, ook in de bouw. Vanuit de sector zelf komen goede initiatieven maar ook de overheid stelt inmiddels een aantal eisen. Denk bijvoorbeeld aan BENG: vanaf 1 januari 2020 moet alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit is een eerste stap op weg naar  energieneutraal, circulair en gasloos vastgoed in Nederland. BENG vraagt om een bewust, innovatief en optimaal bouwontwerp waarin alle elementen kritisch worden bekeken, ook de binnendeuren. In dit blogartikel vertel ik meer over de gevolgen van de BENG-eisen voor de utiliteitsbouw en hoe de juiste binnendeuren hieraan kunnen bijdragen.

 

BENG eisen voor de utiliteitsbouw

De BENG eisen zijn zo opgesteld dat ze haalbaar zouden moeten zijn in 2020. In de praktijk blijkt namelijk dat veel nieuwbouw nu al op het niveau van BENG zit. Er zijn drie indicatoren voor bijna energieneutrale gebouwen:

  • Energiebehoefte: hoeveel energie heeft een utiliteitsgebouw nodig voor verwarming, koeling en verlichting? Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Aandachtspunten zijn het stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, zomernachtventilatie, ventilatiesysteem en zonwering.
  • Primair energiegebruik: de hoeveelheid fossiele brandstof die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en andere installaties in het gebouw. Aandachtspunten zijn onder andere de toepassing van hernieuwbare energie.
  • Aandeel hernieuwbare energie: voor hoeveel procent van het totale energieverbruik wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie?

Voor elk van de indicatoren zijn eisen opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen utiliteitsgebouwen, onderwijsgebouwen en gezondheidszorggebouwen.

Gebouwfunctie

1- Energiebehoefte
kWh/m2.jr

2- Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr

3 - Aandeel hernieuwbare energie %

Utiliteitsgebouwen

50

25

50

Onderwijsgebouwen

50

60

50

Gezondheidszorggebouwen

65

120

50

 

Gezonde gebouwen

De BENG eisen sluiten naadloos aan op de trend van gezonde gebouwen. De eisen zorgen er namelijk voor dat gebouwen beter geïsoleerd en luchtdicht zijn. Hierdoor wordt een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd. Dit draagt op zijn beurt weer bij aan een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim onder gebruikers. Een belangrijk aandachtspunt binnen de utiliteitsbouw.

 

De rol van binnendeuren

Als we kijken naar de BENG indicatoren dan spelen binnendeuren vooral een rol op het gebied van isolatie. Goede isolatie zorgt er tenslotte voor dat warme of koude lucht binnen of juist buiten blijft. Het eerste aandachtspunt is dus de isolatiewaarde van de binnendeuren. Deze wordt uitgedrukt in de zogenaamde U-waarde. Of er al dan niet een glasopening in de deur zit, heeft grote invloed op de isolatiewaarde. Je kunt je voorstellen dat hoe groter de glasopening, hoe lager de isolatiewaarde. De eisen voor de minimale isolatiewaarde van binnendeuren zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de deur zelf, de hele deur-kozijncombinatie moet optimaal geïsoleerd zijn. Het zijn juist de kieren tussen deur en kozijn die vaak de boosdoener zijn en tocht doorlaten. Het is dus belangrijk dat het deurblad bijna naadloos aansluit op het kozijn. Om dit te bereiken kunnen binnendeuren digitaal ingemeten en geproduceerd worden. Hierbij worden de deuren nauwkeurig, kozijnvolgend geproduceerd waardoor de deur uiteindelijk perfect in het kozijn past. Een aanvullende manier om de isolatie van binnendeuren te verbeteren is het gebruik van valdorpels die de ruimte onder de deur afdichten.

 

Ontwerpen volgens de BENG eisen

Energieneutraal bouwen begint bij energieneutraal ontwerpen. Ook architecten moeten nadenken over de BENG indicatoren, al staan de nieuwe eisen mooie architectuur echt niet in de weg. Het is juist een uitdaging om innovatief en creatief, maar toch energie-efficiënt te ontwerpen. Het is daarbij belangrijk om al in een vroeg stadium aandacht te hebben voor de details die bij kunnen dragen aan een energieneutraal ontwerp. Want juist met de kleine details kun je een grote impact maken. Oriënteer je dan ook al in een vroeg stadium op slimme keuzes wat betreft de binnendeuren. Wij kijken graag samen met jou hoe de binnendeuren optimaal bij kunnen dragen aan een energieneutraal gebouw.

New Call-to-action

Bron:

RVO

 

Limburgia Utiliteitsdeuren

Geschreven door Limburgia Utiliteitsdeuren

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen