09 juni 2020

GND-garantiedeuren; de veiligheid en prestaties van een deur uitgelegd

Een ‘GND-garantiedeur’ is een bekende term die je steeds vaker tegenkomt in de utiliteitsbouw. Ook de herkenbare GND-labels op de hangzijde van deuren zijn inmiddels een vertrouwd gezicht. Een deur zonder GND-zekerheidsklasse® betekent niet perse dat een deur ongeschikt is voor jouw project, maar het is handig dat je met dit label snel de prestaties van de deur kunt controleren en jou dus net wat meer zekerheid geeft. Wat fijn is, gezien het feit dat deuren vaak nogal wat te lijden hebben onder intensief gebruik en jij bij schade ook ergens terecht kunt. Maar wat houdt de GND-garantie voor jou als aannemer precies in en wat zijn de verschillen binnen de GND-zekerheidsklassen®? Meer daarover in dit blog, zodat je bij de keuze van een volgende GND-garantiedeur nóg zekerder bent van je keuze.

 

De GND-garantie: wat houdt dat eigenlijk in?

Als aannemer wil je jouw project op een verantwoorde en efficiënte manier uitvoeren, ook als het gaat om de binnendeuren. De GND probeert je hierin te ondersteunen. De GND is een overkoepelende organisatie van Nederlandse houtendeurenfabrikanten die zich inzet voor een optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren op het gebied van on onder andere brand- en rookwering, isolatie, geluid- en inbraakwerendheid.

Deze organisatie heeft hiervoor het uniforme GND-garantiereglement opgesteld. Hierin is de positie van zowel jou als afnemer als de fabrikant op een goede manier gewaarborgd.

In het GND-garantiereglement wordt uitgelegd:

  • Aan welke kwaliteitseisen de deuren moeten voldoen;
  • Waar de GND-zekerheidsklassen® voor deuren betrekking op hebben;
  • Hoe een deur met GND-garantie te herkennen is;
  • Welke deuren en toebehoren onder de garantie vallen;
  • Wat de garantietermijn van de deuren is.

Doet er zich toch een probleem voor met een deur? Dan kan je terugvallen op het garantiereglement. Door al deze zekerheden is GND in de loop der jaren uitgegroeid tot een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk voor alle betrokken partijen in de bouw.


Verschil met het KOMO-keurmerk

Het ‘KOMO-keurmerk’ is ook een bekende term in de bouwwereld maar moet zeker niet verward worden met de GND-garantie. Het KOMO attest-met-productcertificaat op grond van beoordelingsrichtlijn (BRL) 2211 voor binnendeuren en/of binnendeurkozijnen leidt tot een prestatiecode die op de deur wordt aangebracht. Deze prestatiecode heeft betrekking op de brandwerendheid, weerstand tegen rookdoorgang, inbraakwerendheid, geluidsisolatie, sterkteklasse van het deurblad en de stabiliteit van de deur tussen twee (verschillende) klimaten. Naast de eisen van het Bouwbesluit (die afhankelijk zijn van de toepassing van de deur) kunnen er ook kwaliteitseisen worden gesteld aan o.a. het oppervlak van de deur zoals krasvastheid, ringvastheid, chemische resistentie en reinigbaarheid.

Het verkregen KOMO attest-met-productcertificaat staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit maar is geen garantie. De GND-garantie, zoals de naam al zegt, is dat wel.

 

Zo herken je een GND-garantiedeur snel

De deuren waarop het garantiereglement van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde voorzien van een GND-garantie- en zekerheidslabel. Een GND-binnendeur heeft een wit of rood garantielabel met daarop het logo en de naam van de deurenfabrikant.
Na het uitlezen van de QR-code op het zekerheidslabel kan je in de app in één oogopslag zien welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is,hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert.

Mooi meegenomen, je hebt hiervoor geen internetverbinding nodig!

GND garantielabels

Links: Garantielabel. Midden: Garantielabel brandwerende deur. Rechts: Zekerheidslabel met QR-code.


De GND-zekerheidsklassen® van het zekerheidslabel zijn opgesplitst in drie verschillende klassen:

  • GND-zekerheidsklasse® I – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die voldoen aan de basiseisen van de BRL.
  • GND-zekerheidsklasse® II – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die zonder verdere bewerking toepasbaar zijn in de bouw.
  • GND-zekerheidsklasse® III – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die samen een industrieel compleet eindproduct vormen en door het aangesloten bedrijf zijn afgemonteerd in de bouw.

 

GND-zekerheidsklassen bij brandwerende deuren

Een brandwerende GND-garantiedeur is te herkennen aan het rode garantielabel en daaronder geplaatste zekerheidslabel voorzien van brandicoon in de hangzijde van de deur. Na het uitlezen van de QR-code op het zekerheidslabel kan je in de app aflezen of de deur 30 of 60 minuten brandwerend is. 

Limburgia’s brandwerende deuren worden geleverd met GND-Zekerheidsklasse® I. Voor binnendeuren geeft GND-zekerheidsklasse I aan dat het deurblad geschikt is om te voldoen aan een brandtestcertificaat. Dit houdt in dat het geleverde deurblad en ook het gevraagde brandwerende glas, brandwerende roosters en/of spionoog door Limburgia worden aangebracht. Brandwerend hang- en sluitwerk kan daar ook onderdeel van zijn.

Meer weten over brandwerende binnendeuren? Download het Dossier Brandwerend.

 

Wat houdt het plaatsen van een GND-garantiedeur in voor aannemers?

Als aannemer heb je de zekerheid dat controlerende instanties de toepassing van deze deuren goedkeuren. Met een GND-garantiedeur kan je in ieder geval aantonen dat je aan de verplichtingen conform het Bouwbesluit (KOMO) voldoet, met een garantie van 6 jaar.
Bovendien is het mogelijk om de deur onder verantwoording van de bij GND aangesloten fabrikant in te laten meten en te monteren, passend binnen je bouwlogistieke traject.

Let wel op; jij bent zelf verantwoordelijk voor de bevestiging en het plaatsen in kozijn en wand volgens de bijgeleverde verwerkingsvoorschriften van de binnendeur. Ook moet je ervoor zorgen dat het kozijn en de wand gelijk zijn aan de constructie in de bijgeleverde Samenvatting van Onderzoek van de deurconstructie. Op die manier vermijd je zo veel mogelijk foutieve toepassingen van de deur.

 

Zekerheid voor jouw project

Een GND-garantiedeur betekent meer zekerheid voor jou, en alle betrokken partijen. Maar het kan best dat na het lezen van dit blog er toch nog vragen bij je zijn opgekomen. Geen probleem, daarmee helpt een van onze specialisten je graag verder. Zij kunnen jou een persoonlijk advies geven over GND-garantiedeuren, zodat je zeker bent van je keuze.

 

New Call-to-action

Sacha Peeters

Geschreven door Sacha Peeters

Commercieel medewerker
Houd van luisteren en observeren.
Schept graag duidelijkheid, door het aanbrengen van structuur en rust.
Deelt liefde voor natuurwandelingen met trouwe viervoeter.
Om vervolgens terug te trekken met het gezin.

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen