21 mei 2019

De rechterhand van de werkvoorbereider voor binnendeuren in de utiliteitsbouw

Je hebt als aannemer in de utiliteitsbouw een (flink) aantal binnendeuren besteld voor een nieuw bouwproject. Het is slechts één van de onderdelen in het grote geheel dat je van je lijstje af kunt strepen. Maar het echte werk begint nu pas; alle onderdelen en leveranciers komen samen op de bouwplaats en het is aan de werkvoorbereider om dat allemaal in goede banen te leiden. Een hele klus, en dan is het wel zo fijn als de werkvoorbereider een aanspreekpunt heeft voor al zijn vragen omtrent de binnendeuren. In dit blogartikel vertel ik hoe ik als projectcoördinator fungeer als rechterhand van de werkvoorbereider. Om vragen te beantwoorden, dingen af te stemmen en ervoor te zorgen dat alles volgens de regels gaat. Als projectcoördinator zorg ik ervoor dat de juiste binnendeuren, op de juiste manier en het juiste moment geplaatst worden. Hieronder bespreek ik 3 zaken waarvoor de werkvoorbereider bij mij terecht kan.

 

Digitaal inmeten van de binnendeuren

Elke binnendeur wordt uniek geproduceerd. Daarvoor moeten de binnendeuren digitaal ingemeten worden. Dit is iets wat midden in het bouwproces gebeurt, wanneer de kozijnen al gemonteerd zijn. Dat betekent dat de verschillende werkzaamheden goed op elkaar afgestemd moeten worden. De projectleider van Limburgia maakt de planning voor het inmeten. Ik zorg er vervolgens voor dat de inmeter alle technische gegevens heeft voor het inmeten en vertaal de gegevens later naar productiestatussen. Soms zijn er bijzondere bouwlocaties waar niet iedereen zomaar toegang tot heeft. Ik regel dan samen met de werkvoorbereider het papierwerk voor monteurs en inmeters.

 

Naar 100% spec toewerken

Als bouwbedrijf koop je vaak een groot aantal binnendeuren. Die deurenstaat zegt iets over de hoeveelheden en de globale kenmerken van de verschillende deuren, maar is nog lang niet specifiek genoeg om te starten met de productie. Samen met de werkvoorbereider werk ik toe naar een 100% spec. Elke deur is uniek; qua plaats, qua ruimte en qua specificaties. Om foutloos te kunnen produceren is het belangrijk om alle technische gegevens in kaart te brengen. Denk aan de precieze maatvoering, de kleur, frezingen en boringen, glasopeningen en functionaliteiten zoals brand- en geluidwerendheid. Als werkvoorbereider heb je deze informatie niet altijd paraat. Sommige projecten kunnen bovendien best wel complex zijn, met veel verschillende soorten binnendeuren. Als projectcoördinator denk ik mee in het pand om zo tot de juiste specificaties te komen en een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van elke binnendeuren. Want hoe meer specificaties in één project, hoe groter de kans op fouten en dus op kosten en vertraging in het bouwproces. Naleveringen zijn tenslotte onhandig voor de planning en bovendien erg duur. De werkvoorbereider en ik hebben dan ook nauw contact om tot de 100% spec te komen.

 

Een klein voorbeeldje om aan te geven dat een binnendeur tot in detail moet kloppen: de inkoper bestelt een binnendeur met een slotboring. Als projectcoördinator moet ik vervolgens de juiste freezing bepalen op basis honderden verschillende sloten uit de slotenbibliotheek. En dat is nog maar één van de details van de binnendeur.

 

Meer- en minderwerk regelen

De binnendeuren worden doorgaans vroeg in het bouwproject ingekocht maar ze worden pas laat in het traject geplaatst. In de tussentijd kan er nog van alles gebeuren. Het kan zijn dat de wensen op het laatste moment nog veranderen en dat er toch ineens een glasopening, valdorpel, dranger of brandwerende functionaliteit aan bepaalde binnendeuren moet worden toegevoegd. Het is doorgaans de taak van de werkvoorbereider om dit meer- en minderwerk te regelen met de leverancier. Ook hiervoor kan hij bij mij terecht. Ik houd al het meer- en minderwerk bij en probeer hier zo veel mogelijk op te anticiperen zodat de juiste binnendeuren worden geleverd, zonder (al te veel) vertraging in het project.

 

Samen naar een optimaal resultaat

Elk bouwproject is uniek en ondanks zorgvuldige planning zit er toch altijd enige dynamiek in. Het is voor mij een uitdaging om elk project foutloos en binnen de planning af te ronden. Ik zorg ervoor dat de deur zoals je die als aannemer hebt ingekocht, goed en snel geproduceerd en geleverd wordt. In nauwe samenwerking met de werkvoorbereider gaan wij voor een optimaal resultaat binnen elk project.

Wil je meer weten over onze verschillende soorten binnendeuren en het proces van productie, levering en montage? Neem dan contact met ons op!

New Call-to-action

Limburgia Utiliteitsdeuren

Geschreven door Limburgia Utiliteitsdeuren

Over dit blog

In het Limburgia blog delen we tips, inspiratie en informatie over binnendeuren in de utiliteitsbouw.

Deel dit blog!

  

 

 

Meld jezelf aan voor ons blog

 

 

Laatste blogartikelen